Trajnim në CYBERSECURITY

Apliko tani dhe zhvillo njohurite dhe aftësitë tua duke u bere pjese botes se sigurisë kibernetike

Benefitet e trajnimit!

Kompletim i aftësive
Avancimi në karrierë
Mbrojtja e organizatave
Rëndësia globale
Kuptimi i praktikave etike të hakerimit
Rritja personale dhe profesionale

Çka ofron trajnimi

Kompletim i aftësive: Trajnimi për sigurinë kibernetike i pajis individët me njohuritë dhe aftësitë më të fundit për të lundruar dhe mbrojtur kundër kërcënimeve kibernetike në zhvillim.

Avancimi në karrierë: Trajnimi në sigurinë kibernetike hap dyert për mundësi të reja karriere dhe rrit potencialin për avancim brenda fushës.

Mbrojtja e organizatave: Trajnimi për sigurinë kibernetike fuqizon profesionistët të kontribuojnë në sigurinë e organizatave të tyre, duke mbrojtur të dhënat dhe sistemet e ndjeshme nga kërcënimet kibernetike.

Rëndësia globale: Me kërcënimet kibernetike që prekin individët dhe organizatat në mbarë botën, aftësitë e sigurisë kibernetike të fituara përmes trajnimit janë të rëndësishme globalisht dhe kërkohen shumë.

Kuptimi i praktikave etike të hakerimit: Trajnimi për sigurinë kibernetike ngjall një angazhim ndaj praktikave etike të hakerimit, duke promovuar qasje të përgjegjshme dhe ligjore për identifikimin e dobësive.

Ndërgjegjësimi për sigurinë kibernetike: Trajnimi i ndihmon individët të bëhen ambasadorë për ndërgjegjësimin për sigurinë kibernetike, duke edukuar të tjerët për rëndësinë e sigurisë dixhitale.

Rritja personale dhe profesionale: Trajnimi për sigurinë kibernetike nuk është vetëm një kërkesë për punë, por një rrugë drejt rritjes personale dhe profesionale, duke nxitur mësimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm.

Kush mundet të aplikoj

Të jetë 16+ vjeç​

Të gjithë ata që janë mbi moshën 16 vjeçare do të konsiderohen​

Gjuha Angleze

Kandidatët duhet të kenë njohuri bazë të gjuhës angleze

I/E papunë ose nën-punësuar

Kandidatët që janë të papunë ose janë të nën-punësuar kanë përparësi

Modulet që do të ligjerohen

Introduction to Information Security Management
Network Security
Vulnerability Assessment & Penetration Testing

Trajnimi realizohet nga PRETERA

Mbështetur nga:
Meso me shume rreth projektit

Rreth Projektit

Qeveria e Kosovës është mbështetur nga Banka Botërore për të zbatuar Projektin për Ekonominë Dixhitale të Kosovës (KODE). Projekti KODE e implementuar nga Ministria e Ekonomisë do të financojë bazat kritike të nevojshme për transformim dixhital dhe përmbushjen e politikave. Projekti do të ofrojë infrastrukturë telekomunikuese me shpejtësi të lartë dhe do të mbështesë qasjen në tregjet e punës, burimet e reja të njohurive dhe shërbimeve publike për familjet dhe institucionet në zonat e Projektit. Në nivel kombëtar, Projekti do të trajnojë dhe lidhë të rinjtë me mundësitë e punësimit përmes Programit YOU dhe do të përmirësojë qasjen në burimet e njohurive, duke përfshirë mundësitë më të mira të arritjes dhe bashkëpunimit me Institucionet e Arsimit të Lartë.

Cka eshte programi YOU

Rreth programit YOU

Programi YOU do të financojë ofrimin e trajnimeve për të rinjtë dhe lidhjen e tyre me mundësitë e punës. Aktivitetet do të mundësohen kryesisht për të rinjtë dhe të rejat e papunësuara ose të nën-punësuara për të rritur aftësinë e tyre për të konkurruar në segmentet përkatëse të punës. Programi do të aftësojë përfituesit për të kryer shërbime të TI ose të mundësuara nga TI. Pritet që përmes këtij trajnimi përfituesit të rrisin potencialin e punësimit të tyre në tregun vendor të TIK-ut.

Pyetjet e Shpeshta

Programi i trajnimit ofrohet FALAS për të gjithë pjesëmarrësit.

Kushdo mbi moshën 16 vjeç që është aktualisht i papunë ose i nën-punësuar dhe ka njohuri bazë të gjuhës angleze.

Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të ftohen për intervistë. Qëllimi i intervistës është njohja më e mirë e kandidatëve dhe për të kuptuar motivimin e tyre për t’iu bashkuar programit.

Programi i trajnimit ka module të aftësive teknike dhe module të aftësive të buta. Gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit të aftësive teknike dhe të buta, pjesëmarrësit do të duhet të kryejnë detyra individuale dhe grupore. 

Për t’u kualifikuar në provimin përfundimtar ju duhet të jeni prezent në të paktën 80% të moduleve.

Kohëzgjatja e programit të trajnimit është 3.5 muaj. 

Trajnimi do të mbahet në Hotel Manami në Prishtinë

Do të ketë provime të rregullta gjatë gjithë trajnimit dhe një provim përfundimtar në ditën e fundit të programit. 

Studentët e suksesshëm duhet të arrijnë të paktën 80 pikë në total për të marrë certifikatën.